Privacybeleid

1. NEVASMILE by BINAME BVBA

Via de website www.nevasmile.com van BINAME BVBA worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

·        duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

·        proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;

·        jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

·        passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

·        jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BINAME BVBA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-01-2019.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kan je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder kun je ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen aan de hand van wedstrijden en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Om een bestelling te registreren, is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens van jou beschikken:

·        Voor- en achternaam

·        E-mailadres

·        Adresgegevens

·        Betaalgegevens

·        Taal

Daarnaast kunnen wij, wanneer je gebruik maakt van onze website, ook de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult):

·        Geslacht 

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software

·        IP-adres

·        Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website

·        Aankoopgeschiedenis

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

I.Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een bestelling:

·        Om je bestelling op een correcte manier te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je persoonlijke gegevens.

·        Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.

·        Om de communicatie over je bestelling en/of andere vragen vlot te laten verlopen, maken wij gebruik van je contactgegevens.

II.Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden is BINAME sprl wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.

·        Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaart BINAME BVBA je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

III.Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door BINAME BVBA kadert in ons gerechtvaardigd belang om die diensten te verbeteren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

·        Wij kunnen je gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden op de website van BINAME BVBA op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis. Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van Nevasmile of bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden.

·        Wij kunnen je gegevens verwerken in het kader van deelnames aan wedstrijden en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of mogelijk om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

·        Algemene communicatie m.b.t. vragen & klachten.

·        Wij maken gebruik van je contactgegevens om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

·        Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

IV.Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van je contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. In het kader van marketing kunnen wij met jou communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.

3. Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Met deze partners heeft BINAME BVBA individuele verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze partners mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld werden. De veilige verwerking van je gegevens worden gewaarborgd door de verwerkingsovereenkomsten die we werden afgesloten door BINAME BVBA en de partner.

BINAME BVBA heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten in het kader van de verwerking van bestellingen van de webshop. Daarnaast worden gegevens verwerkt door onze e-mailprovider Mailchimp in het kader van het uitsturen van elektronische newsletters en e-mailcommunicatie m.b.t. bestellingen. Elektronische newsletters worden enkel verstuurd na toestemming en het is steeds mogelijk je uit te schrijven voor de newsletters via de uitschrijflink onderaan elke newsletter. Verder heeft BINAME BVBA een verwerkingsovereenkomst afgesloten met GLS in het kader van het versturen van de e-commerce bestellingen.

Daarnaast worden bepaalde gegevens ook nog aan derden verstrekt in het kader van betalingen (Ingenico, Paypal), communicatie rond transacties of vragen van klanten of activiteiten op social media (Facebook, Instagram).

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake.

4. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. Wanneer je voor het eerst onze website bezoekt, tonen wij je een melding waarin we je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner).

Je kan zelf cookies uitschakelen via je internetbrowser. De standaard instellingen van jouw browser zijn meestal zo ingesteld dat zij alle cookies accepteren. In de Help-functie van jouw browser vind je uitgebreid alle specifieke informatie over cookies.
Wij maken gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van de bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening en zo de inhoud en presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat je gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

5. Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard niet langer dan strikt noodzakelijk, maar zolang het nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, en jou de beste service te kunnen bieden, inclusief garantie.

Voor bepaalde gegevens, zoals - maar niet beperkt tot - facturatiegegevens, zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen.

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt, tenzij bepaalde gegevens langer moeten worden bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, betwistingen op te lossen of onze overeenkomsten toe te passen.

6. Nieuwsbrief

Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

7. Beveiliging van jouw gegevens

De klantendienst van BINAME BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het contactformulier.

Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onze medewerkers en externe contractanten die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een strikte confidentialiteitsverplichting.

8. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Jouw rechten

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen, kan je de volgende rechten uitoefenen:

I. Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je deze te allen tijde wijzigen, verbeteren of verwijderen in jouw account. Je kunt hier inloggen in jouw account.

Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens wilt inzien of deze wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kan je contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser.

II. Recht op verzet tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden

U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.

III. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor het uitoefenen van de 2 laatste rechten, neemt u contact op met de klantservice via het contactformulier.